Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego

Loop

UPL
29,00 zł

Dostępny

Pojemność
Ilość sztuk

Opis produktu

Loop 

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne bensulfuron metylowy i metsulfuron metylowy zaliczane są do grupy B. Środek zawiera substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do inhibicji syntezy aminokwasów odgałęzionych. W roślinie powoduje zahamowanie podziału komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, a tym samym dochodzi do wstrzymania wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po 14-21 dniach od jego zastosowania. 

Substancja Aktywna

  • bensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 500 g/kg (50,0%)
  • metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/kg (4,0%)

Zakres Działania

Uprawa

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania

Termin stosowania

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime

1 zabieg 100 g/ha

Środek stosować od fazy 3 liścia do fazy rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39)


Pszenica jara

1 zabieg 100 g/ha

Środek stosować od fazy 3 liścia do fazy rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39)


 


Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Uprawa

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania

Termin stosowania

Żyto jare

1 zabieg 100 g/ha

środek stosować od fazy 3 liścia do fazy rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13- 39);


 

Karencja

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.