Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego

NOTOS 100 S.C.

NUFARM
48,00 zł

Dostępny

Pojemność
Ilość sztuk

Opis produktu

Notos100 S.C.

Herbicyd stosowany w powschodowym zwalczaniu chwastów w uprawie kukurydzy.

 

NOTOS 100 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego firmy Nufarm, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy. Pobierany przez liście i korzenie, działa układowo, krąży w roślinie, efekty działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach. Najbardziej efektywnie jest zwlczanie chwastów w fazie 4 liści właściwych.

Zawartość substancji czynnych:

mezotrion (związek z grupy triketonów) - 100 g/l (9,17%)

Korzyści:

długo utrzymuje się na roślinie, przedłużone działanie chwastobójcze,

szeroka gama zwalczanych chwastów,

najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.

Notos - na jakie chwasty działa? Działanie na chwasty:

Notos 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

  

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski, tobołki polne.

 

Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna

 

Dawkowanie środka Notos - jak stosować?:

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy, gdy widoczny jest 1 liść do fazy 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 10-18).

W przypadku chwastów jednoliściennych, środek stosować do fazy 3 liścia właściwego (BBCH <13), natomiast w odniesieniu do chwastów dwuliściennych – w fazie od 2 do 6 liścia właściwego (BBCH 12-16), optymalnie z przewagą chwastów znajdujących się w fazie 4 liści.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Okres ważności od daty produkcji: 2 lata

 

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.