Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego

NOMAD + DASSOIL

CORTEVA
400,00 zł

Niedostępny

Ilość sztuk

Opis produktu

NOMAD + DASSOIL

 

Nomad™ 75 WG

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

Substancje aktywne:

  • piroksysulam 75 g/kg

 

Działanie na chwasty:

Nomad 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w roślinach, powodując zahamowanie wzrostu, chlorozy, nekrozy i zamieranie chwastów. W warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie miotły zbożowej następuje po około 6-9 tygodniach.

 

Zwalczane chwasty:

Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe:
bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna

 

Dawki i mieszaniny zbiornikowe:

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto:
Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji roślin, od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zbóż (BBCH 21-31). 
Dawka: 120 g + Dassoil 0,5 l/ha (adjuwant)

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Minimalny okres od zabiegu do opadu deszczu: 1 godzina


Możliwe mieszaniny zbiornikowe:

  • Nomad 75 WG 120 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha + Mustang Forte 195 SE 1 l/ha
  • Nomad 75 WG 120 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha + Dragon 450 WG 33 g/ha
  • Nomad 75 WG 120 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha


Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny.

 

Możliwe rośliny następcze po zbiorze plonu:

  • jesień tego samego roku: wszystkie rośliny
  • wiosna następnego roku: wszystkie rośliny