Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego
  • Nowość

Promungu 700 SC

65,00 zł

Niedostępny

Pojemność
Ilość sztuk

Opis produktu

PROMUNGU 700 SC

Zawartość substancji czynnej: metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l (58,33%

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie. Substancja czynna metamitron zaliczana jest do grupy HRAC C1

DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średniowrażliwe: przetacznik perski, maruna bezwonna, przytulia czepna

Chwasty średnioodporne:

rdest plamisty. Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Burak cukrowy Termin i sposób stosowania: Zabiegi wykonywać według jednego z przedstawionych poniżej układów:

A. zabieg doglebowy i zabiegi nalistne Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: - pierwszy zabieg po siewie buraka, przed wschodami chwastów: Promungu 700 SC w dawce 2,0 l/ha. - drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu: Promungu 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha - trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): Promungu 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha

B. ochrona oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka, jednak nie później niż do fazy 8 liści buraka (BBCH 18), każdorazowo na chwasty w fazie liścieni: Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: - pierwszy zabieg: Promungu 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha - drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty: Promungu 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha - trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): Promungu 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:3

Odstęp między zabiegami: 7-14 dni Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne oraz seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniak.