Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego

QQbackter

MARKA WŁASNA
MARKA WŁASNA
947,36 zł

Dostępny

Pojemność
Ilość sztuk

Opis produktu

QQbackter to preparat mikrobiologiczny przeznaczony do stosowania w uprawie kukurydzy narażonej na uszkodzenia związanie z żerowaniem omacnicy prosowianki. Obecność tego szkodnika na plantacji uważana jest za duże zagrożenie, mające bezpośrednie przełożenie na ilość i jakość plonu. Larwy wgryzają się do wnętrza łodyg, prowadząc do ich złomów, a uszkadzając wiązki przewodzące przyczyniają się do wcześniejszego zamierania roślin. Po zastosowaniu kompozycji bakterii i wyciągów roślinnych zawartych w QQbackter, plantacja kukurydzy staje się nieatrakcyjna do zasiedlenia przez omacnicę prosowiankę, dzięki czemu jej szkodliwość maleje. QQbackter utrzymuje długotrwały efekt, a dzięki łatwości stosowania  - rekomendowany termin zabiegu w fazie 6-9 liści kukurydzy – nie wymaga specjalistycznego sprzętu do aplikacji. Dodatkowo wprowadzenie do uprawy preparatu mikrobiologicznego QQbackter pozwala w sposób pośredni zmniejszyć ryzyko infekcji fitopatogenów (głównie grzybów z rodzaju Fusarium spp.) oraz zachować wysokiej jakości ziarno i paszę.

Skład: Dedykowany szczep bakterii z rodzaju Bacillus sp. w koncentracji 2x1010 jtk/1g produktu oraz wyciągi roślinne.

DAWKOWANIE

Stosowanie:

Zalecany termin zabiegu w fazie 6-9 liści kukurydzy (faza BBCH 16-19). Dawka produktu: 0,25 kg/ha.

Rekomendowana ilość wody do sporządzenia cieczy opryskowej 150-500 litrów.

Zaleca się wcześniejsze przygotowanie cieczy roboczej (rozpuszczenie w osobnym pojemniku z wodą na około 1-2 godzin przed zastosowaniem). Mieszaninę należy zużyć do 24 godzin od przygotowania. Aplikacja preparatu powinna odbywać się w godzinach późno popołudniowych lub w dzień pochmurny.

Przechowywanie:

Produkt magazynować w temperaturze od 5°C do 25°C w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. W miejscu nienarażonym na bezpośrednią operację słońca i w sposób uniemożliwiający kontakt z wodą, środkami ochrony roślin oraz żywnością.