Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego

STRETCH 040 OD

MARKA WŁASNA
MARKA WŁASNA
34,56 zł

Niedostępny

Pojemność
Ilość sztuk

Opis produktu

Stretch 040 OD 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

  • nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,04 %)

 

Opis działania

Herbicyd selektywny o dział aniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD) do rozcieńczania wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC s ubstancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B

Działanie na chwasty

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a ty m samym białek. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Wzrost chwastów zostaje zaham owany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Środek najlepiej działa na chw asty gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2-4 liści, natomiast jednoliścienne - od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia

 

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, szarłat szorstki
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała
Chwasty odporne: rdestówka powojowata (rdest powojowaty)


Stosowanie środka 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


Kukurydza
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści właściwych (BBCH 12 -18).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwa roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu mianowania.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji zaraz po zaoraniu pola jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę. Po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka można uprawiać zboża ozime.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

 

Powiązane produkty