Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego
  • Nowość

STRETCH 040 OD

MARKA WŁASNA
MARKA WŁASNA
34,56 zł

Dostępny

Pojemność
Ilość sztuk

Opis produktu

Stretch 040 OD 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

  • nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,04 %)

 

Opis działania

Herbicyd selektywny o dział aniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD) do rozcieńczania wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC s ubstancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B

Działanie na chwasty

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a ty m samym białek. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Wzrost chwastów zostaje zaham owany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Środek najlepiej działa na chw asty gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2-4 liści, natomiast jednoliścienne - od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia

 

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, szarłat szorstki
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała
Chwasty odporne: rdestówka powojowata (rdest powojowaty)


Stosowanie środka 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.


Kukurydza
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści właściwych (BBCH 12 -18).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwa roślin

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu mianowania.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji zaraz po zaoraniu pola jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę. Po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka można uprawiać zboża ozime.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

 

Powiązane produkty