Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego

Multiple Pro

FMC
54,00 zł

Niedostępny

Pojemność
Ilość sztuk

Opis produktu

Multiple PRO 5l

 

Zwiększenie potencjału plonowania, pobudzenie metabolizmu i wzmocnienie odporności roślin zbóż poprzez skuteczne dostarczenie niezbędnych mikroelementów. Multple Pro należy do grupy nawozów wieloskładnikowych.

 • Kompozycja stworzona specjalnie dla roślin zbożowych
 • Najwyższa koncentracja mikroelementów
 • Najlepszy przelicznik jakości do ceny
 • Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex

Skład:

 • Magnez 75 g/l
 • Miedź 100 g/l
 • Mangan 300 g/l
 • Cynk 60 g/l
 • Składniki wspomagające - Formula Complex

Kiedy stosować?

Gdy rośliny tego najbardziej potrzebują:

 • jesienią – aby przygotować je do zimowego spoczynku
 • wiosną – aby uruchomić intensywny przyrost masy

Stosowanie produktu:

1,0 l/ha – od fazy 3 liści. Powtórzyć w przypadku silnych niedoborów. Nie przekraczać dawki 3,0 l/ha w sezonie. Nawóz Multiple Pro może być zastosowany, kiedy tylko objawi się niedobór, kiedy jest spodziewany, lub jako rutynowe uzupełnienie mikroelementów.
Stosować co najmniej 100 litrów wody/ha.

 

Nawozy wieloskładnikowe - Vademecum stosowania

Rola i wpływ nawozów wieloskładnikowych na rozwój i plonowanie zbóż

Nawozy wieloskładnikowe to doskonała alternatywa dla nawozów jednoskładnikowych, ponieważ zawierają co najmniej dwa podstawowe składniki pokarmowe roślin, do których należą azot, potas i fosfor oraz bywają wzbogacane w makro- i mikroskładnikami. Jednak nie zawsze potrzebujemy dodatkowej suplementacji N, P, K, tylko potrzebujemy szybko uzupełnić braki miedzi, manganu, cynku czy magnezu. Wtedy warto sięgnąć po odpowiedni nawóz mikroskładnikowy zawierający właśnie te pierwiastki. Przykładem takiego nawozu jest właśnie Multiple Pro.

Stosowanie produktów z kategorii nawozów wieloskładnikowych odbywa się jesienią, pod koniec fazy krzewienia oraz wiosną, na początku strzelania w źdźbło. Pozwala na szybkie odżywienie zbóż, przygotowanie ich do zimowania oraz uruchamia intensywny przyrost masy. Taka suplementacja w istotny sposób wpływa na wzrost przemian azotowych zachodzących w roślinie i podnosi jakość uzyskiwanego ziarna.

 

Nawozy wieloskładnikowe: nawozy dolistne

Nawożenie dolistne jest szczególnie ważne, gdy występują niedobory wody, które w znacznym stopniu ograniczają absorpcję składników pokarmowych pobieranych przez system korzeniowy. Największe i najbardziej brzemienne w skutkach niedobory mikroskładników występują w okresie intensywnego wzrostu zbóż, kiedy to zapotrzebowanie na nie jest szczególnie wysokie. Przy rezygnacji z dokarmiania roślin nawozami wieloskładnikowymi, narażamy je na znaczne niedobory mikroskładników, co skutkować będzie ich niedożywieniem, gorszym rozwojem i obniżeniem odporności na ataki agrofagów, w wyniku czego niewątpliwie nastąpi obniżenie plonowania. Pamiętajmy, że z dokarmianiem dolistnym nie należy zwlekać. Młode oraz zdrowe liście i łodygi stanowczo łatwiej i skuteczniej pobierają składniki pokarmowe, niż rośliny zwiędnięte lub chore. Wynika to z tego, że osłabione rośliny chroniąc się przed dalszą utratą wody lub infekcją zagęszcza strukturę naskórka, która tworzy trudno przepuszczalną barierę między jej środowiskiem wewnętrznym, a otoczeniem.

Zawsze trzeba pamiętać, że ta substancja pokarmowa, której jest najmniej stanowi czynnik ograniczający, który hamuje możliwości rozwojowe rośliny. Nie zawsze niedobory tych związków są widoczne i dają charakterystyczne objawy. Czasem dopiero obniżenie plonowania może świadczyć o ukrytych niedoborach, dlatego szczególnie ważne jest nawożenie dolistne.

Należy również pamiętać, że mikroskładniki dostarczane dolistnie cechują się znacznie szybszym i efektywniejszym wchłanianiem, nawet o 30%, w porównaniu z podawaniem ich wraz z nawozami doglebowymi.

 

Kluczowe mikroelementy zawarte w nawozach wieloskładnikowych

 

Mikroelementy pełnią szczególną rolę w procesach życiowych roślin. Miedź, mangan, magnez oraz cynk są niezbędnie do prawidłowego przeprowadzania procesów metabolicznych zachodzących w roślinie i warunkują jej prawidłowy rozwój oraz wysokie plonowanie.

Mangan

Mangan (Mn) jest szczególnym mikroelementem pokarmowym, pełniącym szereg ważnych funkcji w procesach życiowych roślin. Jest on najważniejszym katalizatorem w cyklu Krebsa, który warunkuje przyswajalność CO2 i intensywność fotosyntezy. Poza tym jest regulatorem i stymulatorem wzrostu, bierze udział w syntezie białek i witaminy C oraz warunkuje trwałość chlorofilu. Niedobory manganu są przyczyną zaburzeń wzrostu i rozwoju roślin, powodują obniżenie ich odporności na działania agrofagów oraz znacznie obniżają wysokość plonów oraz jakość ziarna. Objawy niedoboru tego pierwiastka są łatwo rozpoznawalne, gdyż występują w postaci zmiany w zabarwieniu liści. Zjawisko to nosi nazwę cętkowanej chlorozy. Następuje żółknięcie liści oraz pojawienie się brązowych plam między nerwami. Pierwsze objawy niedoboru widoczne są na starszych liściach, gdzie pomiędzy zielonymi nerwami występują zlewające się plamy. Innym objawami niedoboru jest występowanie łamliwości liści. U owsa można zaobserwować zjawisko suchej łamliwości liści, w wyniku której rośliny przedwcześnie zamierają.

Miedź

Miedź (Cu) wpływa na rozwój i budowę tkanek, bierze udział w przemianach azotu w roślinach oraz w syntezie białek i witaminy C. Wraz z manganem podnosi zimotrwałość zbóż. Charakterystycznym objawem niedoboru miedzi jest „choroba nowin”, którą można rozpoznać po chlorozie na brzegach liści, czyli zaniku w tych miejscach chlorofilu, ich bieleniem się i skręcaniem oraz zasychaniem końców źdźbeł, w wyniku czego następuje opóźnienie fazy kłoszenia i nieprawidłowe wykształcenie kwiatostanów. Osłabione zboża często wylegają. Przy dużych niedoborach tego pierwiastka zboża nie zawiązują nasion, a ich wzrost jest zahamowany.

Magnez

Magnez (Mg) jako jeden z głównych składników chlorofilu wpływa na regulację procesów fotosyntezy, a co za tym idzie przemian energetycznych zachodzących w roślinie. Ma również korzystny wpływ na rozwój i kondycję zbóż. Największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek występuje w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło oraz wykształcania ziarna. Charakterystyczne objawy niedoboru magnezu widoczne są na liściach. Należą do nich chloroza międzynaczyniowa, której następstwem jest martwica komórek. Zanik chlorofilu prowadzi do upośledzenia procesu fotosyntezy, a co za tym idzie zmniejszenia produkcji glukozy i ograniczania jej transportu do korzeni, w wyniku czego następuje jest spadek pobierania z gleby makroelementów. Konsekwencją tego jest pogorszenie kondycji roślin, opóźnienie ich rozwoju, zmniejszenie MTZ oraz obniżenie plonowania. Warto pamiętać, że dzięki odpowiedniej suplementacji magnezem można poprawić jakość technologiczną ziarna, np. poprzez zwiększenie zawartości glutenu w pszenicy.

Cynk

Cynk (Zn) pełni szereg ważnych biologicznie funkcji w organizmie rośliny, do których należą udział w metabolizmie węglowodanów, białek i związków fosforowych oraz uczestniczy w syntezie chlorofilu i witamin. Oprócz tego reguluje przepuszczalność błon komórkowych oraz zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe, tj. susza. Podnosi również zimotrwałość zbóż. Często spotyka się ukryte niedobory tego pierwiastka, gdzie dopiero zmniejszenie plonowania może świadczyć o jego deficycie - świadczy o zasadności stosowania prewencyjnego dokarmiania dolistnego. Objawy wizualne braków cynku mogą być inne dla różnych odmian zbóż i być ujawniane w różnych momentach ich rozwoju. Pszenica chlebowa będąc bardziej odporną na niedobór cynku od pszenicy twardej dużo wolniej je manifestuje. Charakterystycznymi wizualnymi objawami braku tego pierwiastka jest niedorozwój roślin, zniekształcenie liści, a także występowanie żółtych przebarwień i nieprawidłowy rozwój międzywęźli.

Jak stosować nawozy wieloskładnikowe płynne?

Decydując się na zastosowanie nawozów wieloskładnikowych dolistnych należy pamiętać o tym aby dobrać optymalny okres zabiegu, pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów. Najlepsza temperatura na oprysk waha się w przedziale 12–20°C, a wykonywanie zabiegu preferuje się w godzinach wieczornych. Pamiętajmy, że niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz, czy wiatr mogą znacząco ograniczyć jego skuteczność. Zastosowanie środka ochrony roślin wspólnie z nawozem wieloskładnikowym jest możliwe jeśli na etykiecie preparatu służącego do dokarmiania znajduje się stosowna informacja. Zaleca się oprysk drobnopylisty oraz zastosowanie substancji powierzchniowo czynnych, gwarantujących osiadanie i przyleganie kropli na wegetatywnych częściach roślin.