Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego
 • Nowość

Momos 250EC

PESTILA
120,00 zł

Niedostępny

Pojemność
Ilość sztuk

Opis produktu

Momos 250 EC 

Regulator wzrostu i rozwoju roślin z firmy Pestila. Stosowany w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, owsie siewnym, życie jarym, koniczynie czerwonej - produkcja nasienna i w trawach - produkcja nasienna. To środek w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosuje się go w celu zapobiegania wyleganiu upraw w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.


Zawartość substancji czynnej: 

 • trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (25,5%)

Rodzaj upraw:

 • pszenica ozima
 • jęczmień ozimy
 • żyto ozime
 • pszenżyto ozime
 • jęczmień jary
 • owies siewny

Termin stosowania:

pszenica ozima:
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).
Środek Momos 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) – dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) –
dawka 0,3 l/ha.

jęczmień ozimy:
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

żyto ozime
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).

pszenżyto ozime: 
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).

jęczmień jary: 
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).

owies siewny: 
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

Dawka:

 • pszenica ozima: 0,4 l/ha
 • jęczmień ozimy: 0,6 l/ha
 • żyto ozime: 0,3 l/ha
 • pszenżyto ozime: 0,6 l/ha
 • jęczmień jary: 0,4 l/ha
 • owies siewny: 0,4 l/ha