Produkty rolnicze i ogrodnicze
CORAGEN 200SC
Insektycyd nowej generacji
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Kukurydza MAS 3408
Siła natury
Produkty rolnicze i ogrodnicze
Agro-Sorb Folium
Stymulator wzrostu do stosowania dolistnego

MOCbackter F

MARKA WŁASNA
MARKA WŁASNA

Niedostępny

Ilość sztuk

Opis produktu

MOCbackter F pozwala na wprowadzenie do uprawy właściwych grup mikroorganizmów, które w naturalny sposób wspierają zdrowy rozwój zbóż. Proces kodowania ilości ziarna przebiega we wczesnych fazach rozwojowych, w momencie, kiedy rośliny narażone są na wiele niekorzystnych stresów środowiskowych. Bakterie zawarte w preparacie MOCbackter F, dzięki swoim biostymulującym właściwościom pozwalają na utrzymanie niezakłóconego wzrostu i wykorzystanie pełnego potencjału plonotwórczego zbóż. Dodatkowo cechuje je wysoka zdolność do biodynamicznych zmian w środowisku, zapewniając pełne bezpieczeństwo stosowania  - bez efektu fitotoksyczności. Mikroorganizmy promujące wzrost roślin zwiększają powierzchnię asymilacyjną, wpływają na intensywny rozwój systemu korzeniowego oraz poprawiają wigor. Dzięki silnym, dobrze wykształconym korzeniom rośliny wykazują większą tolerancję na okresowe niedobory wody w glebie, poprawia się również stopień ich odżywienia.

Skład: 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus sp. oraz 5 szczepów bakterii z rodzaju Pseudomonas sp. w koncentracji 1x1010 jtk/1g produktu.

DAWKOWANIE

Stosowanie:

Dawka: 1 kg/ha. Pierwszy zabieg można wykonać jesienią w fazie krzewienia zbóż. W sezonie wegetacyjnym zaleca się wykonanie 2-3 aplikacji: od fazy pełni krzewienia do końca kłoszenia (od BBCH 25-30 do BBCH 55-60).

Rekomendowana ilość wody do sporządzenia cieczy opryskowej 150-500 litrów.

Zaleca się wcześniejsze przygotowanie cieczy roboczej (rozpuszczenie w osobnym pojemniku z wodą na około 1-2 godzin przed zastosowaniem). Mieszaninę należy zużyć do 24 godzin od przygotowania. Aplikacja preparatu powinna odbywać się w godzinach późno popołudniowych lub w dzień pochmurny.

Przechowywanie: Produkt magazynować w temperaturze od 5°C do 25°C w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. W miejscu nienarażonym na bezpośrednią operację słońca i w sposób uniemożliwiający kontakt z wodą, środkami ochrony roślin oraz żywnością.